Expert in study
alarm
Ask
World Languages
Scholz Scholz Sep 10, 2021

VĂN BẢN: CỔNG TRƯỜNG MỞ RA( LÍ LAN)PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:“ Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày kia, cònxa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được. Còn bây giờ giấc ngủ đếnvới con dễ dàng như uống một ly sữa, ăn một cái kẹo. Gương mặt thanh thoát củacon tựa nghiêng trên gối mềm. Đôi môi hé mở thỉnh thoảng chúm lại như đang mútkẹo"Câu 1: Đoạn trích trên trich trong văn bản nào? Của tác giả nào?Câu 2: Nêu ngắn gọn nội dung chính của đoạn trích trênCâu 3: Xác định trạng ngữ có trong đoạn văn trên. Các trạng ngữ vừa tìm bổ sungcho nòng cốt câu về ý nghĩa gì?Câu 4:Tìm từ láy, từ ghép có trong đoạn văn trên?Câu 5: Trong đoạn văn tâm trạng của người mẹ và người con có gì khác nhau ?Câu 6: Viết đoạn văn ngắn từ 5 - 7 câu về cảm xúc của em trong ngày khai trườngđầu tiên trong đó có sử dụng một cặp từ trái nghĩa và gạch chân.

answers: 1
Register to add an answer
The time for answering the question is over
Answer:

Answer:

VĂN BẢN: CỔNG TRƯỜNG MỞ RA( LÍ LAN)

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

“ Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày kia, còn

xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được. Còn bây giờ giấc ngủ đến

với con dễ dàng như uống một ly sữa, ăn một cái kẹo. Gương mặt thanh thoát của

con tựa nghiêng trên gối mềm. Đôi môi hé mở thỉnh thoảng chúm lại như đang mút

kẹo"

Câu 1: Đoạn trích trên trich trong văn bản nào? Của tác giả nào?

Câu 2: Nêu ngắn gọn nội dung chính của đoạn trích trên

Câu 3: Xác định trạng ngữ có trong đoạn văn trên. Các trạng ngữ vừa tìm bổ sung

cho nòng cốt câu về ý nghĩa gì?

Câu 4:Tìm từ láy, từ ghép có trong đoạn văn trên?

Câu 5: Trong đoạn văn tâm trạng của người mẹ và người con có gì khác nhau ?

Câu 6: Viết đoạn văn ngắn từ 5 - 7 câu về cảm xúc của em trong ngày khai trường

đầu tiên trong đó có sử dụng một cặp từ trái nghĩa và gạch chân.

R uh from Vietnam ?????

186
IpsenHann IpsenHann
Sep 10, 2021
For answers need to register.
Contacts
mail@expertinstudy.com
Feedback
Expert in study
About us
For new users
For new experts
Terms and Conditions