alarm
Ask a question for free
Other
splinter

V. PAGTATAYA (Mungkahing Oras: Ikalimang.Araw)A. Panuto: Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. ang sagot ay ......1c2a 3a4a5c6d7c​

answers: 1
Register to add an answer
Answer:

U Suidlig papel.

V. PAGTATAYA (Mungkahing Oras: Ikalimang Araw)

A. Panuto: Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagol.

2.

a.

1. Ang kasangkapang ito ay cinagamit sa pagkuha ng mga diari kapag gumagawa ng mga anggulo sa iginuguhit na

mga linya.

a. Pul-push rule

Ruler at Inangle

c. Prolraktor

d. Zigzag rule

Ito ay kasangkapangyari sa kahoy na ang haba ay umaabot sa 6 na piye al panukat ng mahahabang bagay tulad

ng haba at lapad ng bintana.

Meter stick

b. zigzag rule

C. Pull-push rule

d. T-square

3. Aling kagamitan ang ginagamit na panukat ng tela?

medida

b. triangle

T-square

d. Ruler

4. Ginagamit sa pagsusukat sa paggawa ng mga linya sa crowing at iba pang maliliit na gawain na nangangailangan

ng sukat.

a. T-square

b. Triangle

C. Medida

d. Protractor

5. Ginagamit din ilo na gabay sa pagguhit ng mga linya sa mga drowing ngagawin.

iskwala

b. meter stick

C. T-square

d. Zigzag rule

6.

Ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga digri kapag ikaw ay gumagawa ng mga anggulos

iginuguhit na mga linya.

a. meter stick

b. protractor

c. medida

d. Pull-push ruler

7.

Ginagamit sa pagsukat ng mga bagay na mas malaki kaysa sa piraso ng papel at kahoy.

a. Meter stick

b. Triangle

c. Pul-push rule

d. Iskwala

espero que te sirva.

497
James Hamilton
For answers need to register.