Expert in study
Login
alarm
Ask a question
History Richard
267 cents

इतिहास म्हणजे काय 25 ते 30 शब्दांत उत्तरे लिहा.​

answers: 1
Register to add an answer
The time for answering the question is over
Answer:

Answer:

इतिहास हा काळानुसार होणाऱ्या बदलांचा अभ्यास आहे आणि त्यात मानवी समाजाच्या सर्व पैलूंचा समावेश आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिक, वैद्यकीय, सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक आणि लष्करी घडामोडी हे सर्व इतिहासाचे भाग आहेत.

465
abrupt
For answers need to register.
Contacts
mail@expertinstudy.com
Feedback
Expert in study
About us
For new users
For new experts
Terms and Conditions