Expert in study
alarm
Ask
World Languages
Galvan Galvan Sep 7, 2021

'ഇത്തിരിമണ്ണില്ലാതെത്രപേർ കൂടുപോൽ കൊച്ചുവീടെത്ര; പൂവെങ്ങു പിന്നെ' പുതിയ കാലത്തിന്റെ എന്തെല്ലാം പ്രതേൃകതകളാണ് ഈ വരികളിൽ തെളിയുന്നത് വിലയിരുത്തി കുറിപ്പ് തയാറാക്കുക?​

answers: 1
Register to add an answer
The time for answering the question is over
Answer:

VERIFIED QUEEN ✅

Your Question Translated to English -

'How many people without this soil are like a small house; Poovengu then 'What are the features of the new age?

Ans - മണ്ണ് വീട്ടിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട്.

അവർ ബോട്ട് ഹൗസിൽ താമസിക്കുന്നു :)

നവയുഗ പ്രസ്ഥാനം വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണിയിലുള്ള ശ്രേണി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു

HOPE IT HELPS

35
Casati Paolina Casati Paolina
Sep 7, 2021
For answers need to register.
Contacts
mail@expertinstudy.com
Feedback
Expert in study
About us
For new users
For new experts
Terms and Conditions