Expert in study
alarm
Ask
Hindi
stable stable Dec 9, 2020

देवसेना के गीत के देवसेना गीत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए​

answers: 1
Register to add an answer
The time for answering the question is over
Answer:

आदिमानवसद्य मानव जातीचा पुर्वज (Homo erectus). या प्रजाती पासून उत्क्रांती होत होत आजची मानवजात निर्माण झाली असे मानण्यात येते. मात्र त्यातही विविध भूभागात वेगवेगळे आदिमानव असल्याचे पुरावे सापडले आहेत. जसे की जावा बेटावर सापडलेल्या अवशेषांवरून येथे पाच लाख वर्षांपूर्वी आदिमानव होता असे दिसून आले आहे.आदिमानवसद्य मानव जातीचा पुर्वज (Homo erectus). या प्रजाती पासून उत्क्रांती होत होत आजची मानवजात निर्माण झाली असे मानण्यात येते. मात्र त्यातही विविध भूभागात वेगवेगळे आदिमानव असल्याचे पुरावे सापडले आहेत. जसे की जावा बेटावर सापडलेल्या अवशेषांवरून येथे पाच लाख वर्षांपूर्वी आदिमानव होता असे दिसून आले आहे.

100
Garina Garina
Dec 9, 2020
For answers need to register.
Contacts
mail@expertinstudy.com
Feedback
Expert in study
About us
For new users
For new experts
Terms and Conditions