alarm
Ask a question for free
Other
misery

Diferencias entre el síndrome del maullido del gato y el síndrome de Turner ​

answers: 1
Register to add an answer
Answer:

Maullido de gato: Un miau és una vocalització de gats. Poden tenir tons diversos i de vegades són xerrades, murmurades o xiuxiuejades. Els gats adults poques vegades miauen entre si, de manera que un gat adult que miau a éssers humans és probablement una extensió post-domesticació dels maus per part dels gatets; una crida d’atenció.

El síndrome de Turner: es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas. La causa es un cromosoma X ausente o incompleto. Las niñas que lo presentan son de baja estatura y sus ovarios no funcionan en forma adecuada.

78
summon
For answers need to register.
Contacts
mail@expertinstudy.com
Feedback
Expert in study
About us
For new users
For new experts
Terms and Conditions